صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
پایان نامه و رساله معماری
خرید فایل نقشه اتوکد تحقیق طراحی ماکت و ارائه پوستر پروپوزال معماری Autodad 3dsmax
__
jafar sydi چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱
دانلود رایگان پایان نامه و رساله خانه کودک
 

 

طراح : آ.ش                                                                                                      Architects: A.sh

استاد:دکتر علی مددی                                                                               Master:  dr.Alimamdadi

مدل سازی و رندر : جعفر صیدی                                                       Modeling & Rendering : jafar sydi

تاریخ تحویل پروژه : تابستان 91                                                        Date of Delivery : Summer 2012

پروژه پایان نامه و رساله خانه کودک

نمونه مشابه پایان نامه و رساله خانه کودک

طراحی لابی ورودی - بیمارستان کودک - آمریکا

فهرست رساله خانه کودک »

 

 

o     فهرست مطالب

عنوان

پیشگفتار                                                      

چکیده 

فصل اول : مطالعات اقلیمی

1-1-1  فرآیند روش اقلیمی

1-1-2  اقلیم گرایی،فضا،گونه و شکل

1-2  مطالعات اقلیمی استان

1-2-1  مشخصات کلی و ویژگیهای استان

 1-3  تقسیمات اقلیمی استان کرمانشاه

   1-4  ویژگیهای خاک شناسی شهرستان کرمانشاه

1-4-1  خاکهای کولوویال (خاک دامنه ای )  

1-4-2  خاک قهوه ای

1-4-3  خاکهای آبرفتی  

1-4-4  خاکهای ریگوسل

1-4-5  خاکهای قهوه ای آهکی  

1-5  رودخانه ها

1-6  سراب ها

1-7  منابع و نحوه تامین آب شهر کرمانشاه

 1-8  آبهای روزمینی

1-9  منابع و نحوه تامین آب شهر بر اساس اطلاعات موجود

1-10  مسائل هوا شناسی ( حرارت،رطوبت،باد و ...) 

1-11  سیستم حرکت آبهای سطحی ( باران ) و موقعیت مسیل ها در شهر

1-12  نحوه دفع آبهای سطحی در شهر و معایب آن

 

فصل دوم : معرفی مطلعات بستر طرح

2-1 جغرافیای تاریخی و فرهنگی 

2-1-1 تاریخچه   

23  2-2  خصوصیات فیزیکی و کاربری اراضی شهری

2-2-1  بافت شهر

2-2-2 عوامل محدود کننده توسعه شهر 

2-2-3  عوامل توسعه شهر     

2-3 آثار تاریخی استان کرمانشاه    

2-3-1 طاق بستان  

  معبد آناهیتا   2-3-2

2-3-3  محوطه تاریخی بیستون

2-4  جمعیت

2-4-1 بررسی مسائل جمعیتی

2-4-2 رشد جمعیت

2-4-3  تراکم نسبی جمعیت

2-4-4  وضعیت خانوار

2-4-5  چشم انداز برآورد جمعیت

2-5  وضعیت سواد

2-6  وضعیت اشتغال

 

فصل سوم : مبانی نظری پروژه

3-1  عناصر معماری    .. ......................................................................                    32

3-1-1  جهت یابی و شناسایی

3-1-2  فرم عام و فرم خاص

3-1-3  زبان نمادها

3-1-4   ساختار فضا

3-1-5   تداوم فضایی مثبت

3-2   کودک کیست؟

3-2-1  روانشناسی کودک

3-2-2   سرگرمیهای کودکان

3-2-3   رنگها در زندگی کودک 

3-2-4   کودکان و روانشناسی رنگها 

3-3   درک کودک از فضا،فرم و محیط

3-3-1  عملکرد کیفی فضاهای مورد علاقه کودک

3-3-2  مکان مناسب برای کودک

3-4   تعریف بازی

3-4-1   کودک و بازی

3-4-2   ویژگیهای بازی

3-4-3   انواع بازی

3-5   محوطه و وسایل بازی و تاثیرات آن

3-6  اسباب بازیهای مناسب برای کودکان

3-6-1  اسباب بازیهای دیجیتالی وذهن خلاق کودکان

3-6-2  استفاده از اسباب بازی با توجه به جنسیت کودک

3-6-3  رنگ و تاثیرات آن در وسایل بازی

3-6-4  نکات اساسی در طراحی وسایل بازی

3-6-5  استانداردها در وسایل بازی

 

فصل چهارم : معرفی پروژه (مفاهیم کلی )

4-1  فضای معماری 

4-1-1  فضای معماری،معیار ارزش بین معماری خوب و بد

4-1-2  معماری مسیرها

4-1-3  ادغام و یکپارچگی فضایی

4-2  معماری تناسب

4-3  کودک و معماری    

4-3-1  درک حسی و هوشی کودک از فضای معماری

4-3-2  ویژگیهای ذهنی و روانی کودکان در معماری

4-4  انواع معماری برای کودکان

4-5  تاثیرات رنگ در طراحی فضای کودک

4-6  برنامه ریزی شهری،کودک محور طراحی فضا

4-7  طراحی اتاق کودک 

4-8  طراحی فضاها با توجه به نیازهای کودک

4-9  احکام طراحی برای کودکان

4-10  ویژگیهای کلی معماری برای کودکان

4-11  نمونه های جهانی 

4-11-1  کودکستان توبین گن

4-11-2  مهد کودک لیپا جاروی

 

فصل پنجم : مطالعات عملکردی و برنامه ریزی فیزیکی

5-1  مبانی فکری وایده طراحی

5-2  دلایل انتخاب موضوع و اهداف طرح

5-2-1  وظایف کلی خانه کودک

5-3  کودک و طبیعت

5-4  ضوابط مکان خانه کودک 

5-4-1  تحلیل سایت

5-5  استانداردها در طراحی فضاها

5-5-1  فضاهای آموزشی

5-5-2  کتابخانه

5-5-3  آمفی تاتر

5-5-4  سینما 

5-5-5   نمایشگاه

5-5-6  سالن ورزشی

5-5-7  استخر شنا

5-5-8  سالن غذا خوری

5-5-9  زمین بازی

5-5-10  فضاهای اداری

 

نمونه مشابه پایان نامه و رساله خانه کودک

برنامه فیزیکی پایان نامه و رساله خانه کودک

نمونه های مشابه پایان نامه و رساله خانه کودک

مطالعات معماری پایان نامه و رساله خانه کودک

 

موزه کودک دنور آمریکا Childrens Museum of Denver

مطالعات معماری پایان نامه و رساله خانه کودک

طراحی فضایی دوستانه برای بازی کودکان The Architecture of Early Childhood

 پایان نامه و رساله خانه کودک

خانه کودک Dezeen Giraffe Childcare Centre Hondelatte Laporte Architectes

پلان نما برش پایان نامه و رساله خانه کودک

پلان مجموعه Architectural Design

 

       فهرست منابع و ماخذ        

 فهرست منابع

1- اردلان،نادر- حس وحدت – ترجمه : شاهرخ،حمید – اصفهان : چاپ نشر خاک – 1380

2- بیکر،جوفری هوارد – اندیشه و تدبیر در طراحی معماری (ره یافتی در تجزیه و تحلیل فرم) ترجمه : بزرگ گرایلی،سیروس – تهران : چاپ اهورا – 1381

3- جغرافیای استان کرمانشاه – تالیف کتب درسی

4- حیدریان،مسلم- باقریان،محمد صابر – پروژه شهر پاک – مرکز برنامه ریزی شهر کرمانشاه

5- شرفی،علیرضا – تربیت کودکان – 1381

6- ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی – ناشر،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – 1382

7- فصلنامه فرهنگ کرمانشاه – شماره 8 و 9

8- فصلنامه مدرسه نو – شماره 36 – زمستان 1384

9- فصلنامه معماری محوطه – شماره 3 – تابستان 1386

10- فصلنامه معماری محوطه – شماره 4 – تابستان 1386

11- کاظمی،مهرانگیز – دانشکده معماری – پایان نامه کارشناسی معماری،کرمانشاه

12- کرونر،والتر – معماری برای کودکان – ترجمه : خوشنویس،احمد- میر رحیمی،المیرا- قزوین : انتشارات سایه گستر- 1382

13- ماتلاک،جان – آشنایی با طراحی محیط و منظر (جلد اول) – ترجمه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران – تهران : سازمان پارکها و فضای سبز – 1379

14- مجله آبادی – شماره 51 – تابستان 1385

15- مجله معمار – شماره 17 – تابستان 1381

16- مجله معماری و فرهنگ – شماره 20 – زمستان 1383

17- مطالعات هوا شناسی جهاد سازندگی استان کرمانشاه

18- معماریان،غلامحسین – سیری در مبانی نظری معماری – تهران : انتشارات سروش دانش – 1384

19- نویفرت،ارنست و پیتر – اطلاعات معماری – ترجمه : مظفری ترشیزی،حسین – آخرین ویرایش – 2007

20- هدهدی،بهزاد – ویژگی عمومی استان کرمانشاه و روند تغییرات آن در دوره 20 ساله اطلاعات آماری

مقدمه:

هدف معماری خلق فضایی متناسب با شأن انسان است.معمار در هر پروژه ای با شناخت نیازهای مخاطب خود فضایی را طراحی میکند.در طراحی خانه کودک ، کودک محور اصلی است.فضا باید طوری طراحی شود که بتواند نیازهای روحی و جسمی کودک را برطرف کند و آنها را به رشد و تعالی برساند.به طور کلی اهداف این مجموعه را میتوان به موارد زیر خلاصه کرد:

 • فراهم آوردن محیط و امکاناتی برای آموزش غیر مستقیم ، ارتقاء سطح دانش و درک عمومی از علوم به مدد تجربه و آزمایش به زبانی ساده و در قالبی که اشتیاق و میل آموختن را در مخاطب برانگیزد.در این زمینه کوشش میشود تا آموزش و پرورش توأما و در پوشش تفریحی و سرگرمی ارائه شود.
 • فراهم کردن محیطی که بتواند به عنوان فضای گذراندن اوقات فراغت کودکان ایفاب نقش نماید و با انتخاب بستری که دسترسی مناسبی به شریانهای ارتباط شهری داشته باشد تا اهالی شهر بتوانند از امکانات فراهم آمده استفاده ببرند.
 • فراهم آوردن محیطی برای فعالیت هنری و فرهنگی کودکان،بطوریکه در ایام تعطیل اوقات فراغت  نیروی مفید ایشان را مصروف فعالیتی مفید نماید.(پرورش و رشد خلاقیت کودکان)
 • پاسخگویی به نیازهای فرهنگی کودکان امروز
 • به تصویر کشیدن افکار کودکان در اوج سادگی برای برقرار کردن با کودک
 • فضای بهتر که بتواند تخیل را به واقعیت تبدیل کند.
 • استقلال کودکان
 • این مجموعه پل ارتباطی کودک با جامعه است.ایجاد فضای خلاق،لذت بخش و دلخواه کودک.
 • رسیدن به کمال معنوی با تکیه بر پشتوانه کهن فرهنگی خودی.

در این رساله:

فصل اول:برسی بستر طرح از نظر جغرافیایی،تاریخی، فرهنگی و اجتماعی.

فصل دوم:برسی مفهوم خانه از لحاظ تعریفی و ساختار و مقایسه خانه سنتی با مدرن.

فصل سوم:شناخت کودک.تا بر مبنای آن نیازهای کودکان را بشناسیم تا در جهت رفع نیازها گام برداریم.

فصل چهارم:برسی چند نمونه از خانه کودک تا برنامه فیزیکی طرح را از قیاس ابن نمونه ها بدست آوریم.

فصل پنجم:مشخص کردن ضوابط و استانداردهای مربوطه به فضاهایی که از برنامه فیزیکی به دست آمده.

فصل ششم:تعیین جداول همجواریها و عرصه فضاهاو سپس با ترکیب دوبعدی و سه بعدی احجام معماری روند طراحی آغاز شده و در نهایت با ترسیم نقشه های دوبعدی(پلانها،نماها،مقاطع و جزئیات)و سه بعدس طراحی معماری را به پایان میرسانیم.

پس از انجام مراحل بالا و برپایه لکه گذاری ها،اسکیسهای اولیه از (concept)مفهوم طرح انجام شده است و اسکیس برتر به عنوان پایه طراحی انتخاب و در مراحل بعد کار بر روی آن آغاز شده است.پس از آن سایت پلان،پلانها،نماها و مقاطع پرسپکتیوهای مختلف خارجی و داخلی ترسیم شده و تمامی این اطلاعات به کمک ماکت طراحی ما را در شناخت بهتر زوایا و نکات پنهان طرح یاری میکند.

 • A modern green kindergarten
 • Packard Children's Hospital at Stanford
 • Giraffe Childcare Centre by Hondelatte Laporte Architectes
 • Great Building From Concrete Architectural Associates Netherlands Children Books
 • `Public Buildings & Urban Design for chi
 • Entry Courtyard of Children's Hospital
 • Children’s Museum of Denver

 

 >| طراحی خانه کودک مهد کودک رساله و دانلود نقشه اتوکد |<

 

 


http://vrayprojects.blogfa.com/post-30.aspx


 


برچسب‌ها: رساله خانه کودک, ریزفضاهای خانه کودک, پلان برش نما خانه کودک, دانلود پروژه خانه کودک