صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
پایان نامه و رساله معماری
خرید فایل نقشه اتوکد تحقیق طراحی ماکت و ارائه پوستر پروپوزال معماری Autodad 3dsmax
__
jafar sydi پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱

پایان نامه معماری : هتل 5 ستاره

Architectural thesis project : 5 star hotel

طراح : فرهاد میر نظری                                                                       Architects: farhad mirnazari

محل احداث پروژه : کرمانشاه - بلوار شیرودی                                            Location :iran-Kermanshah

استاد راهنما : مهندس احسان داریوشی                            Project Lead Designer: Eng-ehsan darushi

مساحت پروژه :25000 متر مربع                                                                     Project Area: 25sqm

مدل سازی و رندر : جعفر صیدی                                                    Modeling & Rendering : jafar sydi

تاریخ تحویل پروژه : بهار 90                                                              Date of Delivery : Spring 2011


ورودی هتل

SitePlan


 

فهرست رساله پایان نامه هتل:

 

فصل اول: توريسم

مقدمه:

1-1. اركان صنعت توريسـم :

1-1-1.منابع طبيعي:

1-1-2. عوامل زير بنایي:

1-1-3. تجهيزات حمل ونقل:

1-2.توریست :

1-3.كلياتي راجع به توريسم داخلي:

1-4.ارزشهاي اقتصادي سياحت :

1-5.سياست جمهوري اسلامي در مورد صنعت توريسم :

1-6.مشكلات توسعه صنعت توريسم :

1-6-1. ضعف شبكه ارتباطات و راهها :

1-6-2. نارسائي هاي اقامت :

1-6-3. كمبود راهنمايان توريستي :

1-7.دولت در توسعه جهانگردي چه وظيفه اي دارد ؟

1-8.جاذبه هاي توريستي ايران:

1-8-1-1.آب و هوا:

1-8-1-2.دريا :

1-8-1-3.شكار و صيد ماهي :

1-8-1-4.جنگلها :

1-8-1-5.درياچه ها:

1-8-1-6.غارها :

1-8-2. جاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي :

1-8-3. جاذبه هاي زيارتي :

1-8-4. موزه يكي ديگر از جاذبه هاي ايران :

فصل دوم: مباني نظري طرح (اجزاي تأسيساتي)

2-1.هتل

2-2.معمارى انواع كاروانسراها:

2-2-1.كاروانسراهاى كاملا پوشيده منطقه كوهستانى:

2-2-2.كاروانسراهاى كرانه پست خليج فارس:

2-2-3.كاروانسراهاى حياط دار مركز ايران از دوره صفوى تا عصر حاضر:

2-2-3-1.كاروانسراهاى مدور:

2-2-3-2.كاروانسراهاى چند ضلعى:

2-2-3-3.كاروانسراهاى دو ايوانى:

2-2-3-4.كاروانسرا با تالار ستون دار:

2-2-3-5.كاروانسراى چهارايوانى:

2-2-3-6.كاروانسراها با پلان متفرقه:

2-3انواع مهمانسراها :

2-3-1.هتلها :

2-3-2.متل :

2-3-3.هتل پانسيون :

2-3-4.رسورت هتل :

2-3-5.هتل هاي كوچك :

2-3-6.هتل هاي جوانان :

2-3-7.هتل روي چرخ :

2-4.شناخت هتل:

2-5.تاريخچه هتل در ايران معاصر:

2-6. جايگاه هتل در معمارى و گردشگرى:

2-7.معماري هتل وانواع فضاهاي تشكيل دهنده آن:

2-7-1. فضاهاي عمومي :

2-7-1-1.گروه فضاهاي مربوط به اقامت :

2-7-1-3.گروه فضاهاي مربوط به غذاخوردن :

2-7-1-5.گروه فضاهاي عمومي جنبي :

2-7-2.فضاهاي خصوصي :

2-8.گروه فضاهاي مربوط به اقامت :

2-8-1.سالن مجالس جشن وپذيرايي:

2-8-2.گروه فضاهاي عمومي مربوط به اقامت درهواي آزاد :

2-9.گروه فضاهاي عمومي مربوط به غذا خوردن:

2-10.فضاهاي غذا خوري :

2-10-1.رستوران :

2-10-2.گريل روم :

2-10-3.تريا :

2-10-4.بوفه:

2-11.آشپزخانه:

2-11-1.امكانات و روابط الزامي در آشپزخانه:

2-12.گروه فضاهاي عمومي جنبي :

2-12-1.ورودي،لابي :

2-12-2.ميز رسپشن :

2-13.فضاي سرويس دهنده طبقات :

2-13-1.پله وآسانسور:

2-13-11-.آسانسور مخصوص حمل اثاثيه :

2-132-.فضاهاي مختلف خانه داري:

2-13-3.راهروي عمومي:

2-14.بخش مهندسي هتل :

2-15.فضاهاي مختص كاركنان هتل:

2-15-1. غذاخوري كاركنان:

2-15-2.فضاي رختكن كاركنان:

2-15-3.انبارهاي هتل :

2-15-3.1-انبار مواد غذائي:

2-15-3.2-انبار نوشابه:

2-15-3.3-انبار قسمت مهندسي:

2-15-3.4-انبار قسمت خانه داري:

2-15-3.5-انبار اوراق چاپي ونوشت افزار:

2-15-3.6-انبار وسايل تنظیف :

2-15-4.پاركينگ :

2-15-4-1.پاركينگ هاي موقتي:

2-15-4-2.پارگينگ هاي دائمي :

2-16.فضاهاي خصوصي :

2-16-1. اتاقهاى خواب:

2-16-2.پلان طبقه

2-17.محل قرارگيرى پلكان:

2-18.طراحى فضاهاى عمومى:

2-18-1.لابى:

2-18-2.وروديها:

2-18-3.آسانسورهاى مهمانان:

2-18-4.پادو چمدان‏ها:

2-18-5.فضاهاى پشتيبانى:

2-18-6.فضاهاى نشيمن:

2-19.اهداف در طراحى سالن و پيشخوان عرضه نوشيدنى‏ها:

1-19-1.قابل رويت بودن:

2-19-2.سرگرمى:

2-19-3.سرويس دهى غذا:

2-19-4.فضاهاى برگزارى مراسم و فعاليت‏ها:

2-20.معيار طراحى:

2-20-1.دفاتر ادارى:

2-20-2.دفتر حسابدارى:

2-21.فضاى خدماتى و پشتيبانى (دور از ديد)

2-22.فضاهاى آماده سازى غذا و انبار آذوقه:

فصل سوم: شناخت شهرستان روانسر و غار قوري قلعه

.1-3موقعیت روانسر:

.2-3موقعیت جغرافیایی شهرستان روانسر:

.3-3آ ب و هوای روانسر:

.4-3اقتصاد روانسر:

.5-3مطامع اقتصادی، بیکاری و مشاغل کاذب:

.6-3آثار باستانی:

.1-6-3گور دخمه(تپه فرهاد)

.2-6-3گورستان اسلامی

.7-3وجه تسمیه روانسر:

.8-3جستاری بر پوشش منطقه روانسر:

.1-8-3اجزای لباس مردانه:

.2-8-3اجزای لباس زنانه:

3-9.گویش:

3-10.دین و مذهب:

3-11. میراث طبیعی:

3-12.کوهستان شاهو و نمونه ای از غارهای غرب ایران:

3-11.غار کاوات :

3-12. روستای قوری قلعه:

3-13. شغل مردم روستا :

3-14. وجه تسمیه قوری قلعه:

3-15.موقعیت غار قوری قلعه :

3-15.سابقه ی تاریخی غار قوری قلعه :

3-16.تاریخچه ی کشف غار قوری قلعه در عصر جدید

3-17.چگونگی فتح و کشف بزرگترین غار آبی آسیا توسط غار نوردان دلیر استان کرمانشاه:

3-18.گذری بر حاذبه های غار قوری قلعه و مشخصات فیزیکی آن :

3-19.وجه تمایز غار قوری قلعه با علیصدر:

فصل چهارم: شناخت و بررسي بستر طرح

4-1.محل سایت:

4-1.محل سایت:

4-2.دلایل انتخاب سایت :

4-3.امکانات رفاهی کنونی در محوطه غار:

4-4.عکسهایی از سایت پروژه

4-5.تحليل ساختگاه

4-5-1.بادهای غالب

4-5-2.دسترسی ها:

4-5-3.شیب طبیعی زمین:

4-6.دید های سایت

4-7.پوشش گیاهی:

4-6.برق رسانی :

فصل پنجم: اقليم و جغرافيا هتل 5 ستاره

5-1.ویژگیهای طبیعی حوضه و موقعیت جغرافیایی عمومی حوضه:

5-2.عوامل تعیین کننده آب و هوا:

5-2-1.عوامل محلی

5-2-1-1. تابش خورشیدی:

5-2-1-2. ارتفاع خورشید:

5-2-2.عوامل سیاره ای:

5-2-2-1.بادهای غربی:

5-3.عناصر آب و هوای حوضه:

5-4.بارش سالانه:

5-5.روند و نوسان بارندگی سالانه و توزیع فراوانی آن:

5-6.تغییرات شیب بارندگی حوضه:

5-7.تجزیه و تحلیل دما:

5-8.اقلیم:

5-9.تبادل حرارتی

فصل ششم: ضوابط و استانداردها

6-1.ضوابط طراحی هتل ها

6-1.ضوابط طراحی هتل ها

6-2.ارزشيابی انواع هتلها

6-3.فضاهاي ضروري و مورد نياز براي هتل:

6-4.توضیح ساختار فضایی هتل و استاندارد های آن ؛

6-4-1. اقامت مهمانان:

6-4-2. فضای اداری:

6-5.اقامت مهمانان ؛

6-5-1.اتاق میهمان ؛

6-5-2.استاندارد نمودن ؛

6-5-3.طول اتاق ها

6-5-4.راهروها:

6-5-5.حمامها:)

6-5-7.ارتفاعات سقف ؛ 95

6-6.فضاهای عمومی ؛ 96

6-6-1.ورودیها هتل 96

6-6-2.لابی: 97

6-6-5.راهروها و پله ها ؛

6-6-5-1. محوطه های عمومی:

6-6-5-2. محیط های دیگر:

6-6-6. سیر کولاسیون ؛

6-6-7. سالن اجتماعات؛

6-6-8.آسانسورها؛

6-6-8-1. آسانسور خدمات (Service Elevators)؛

6-6-9.آشپز خانه هتل؛

6-6-10.قسمت کارکنان؛

6-6-10-1. خدمات لباسشویی و خانه داری؛

6-6-10-2. مساحت ها؛

6-6-11. قسمت مهندسی مکانیکی ؛

6-6-12. پارکینگ کنار خیابانی؛

فصل هفتم: بررسي قسمت‌هاي طرح و تدوين برنامه فيزيكي

7-1.هتل

7-2.رستوران

7-3.پاركينگ

7-1.هتل

7-2.رستوران

7-3.پاركينگ

فصل هشتم: بررسي چند نمونه هتل 5 ستاره

8-1.نمونه های داخلی:

8-1-1.هتل مجتمع گردشگری ساحلی باری:

8-1-2.هتل نارنجستان:

8-2.بررسی نمونه های خارجی

8-2-1.هتل شرایتون:

8-2-2.هتل شرابتون آبان دیبارا:

  • دانلود نمونه نقشه اتوکد برای هتل 4 و 5 ستاره + رساله و مطالعات
  • مطالعات و رساله هتل ( رساله و مطالعات پایان نامه معماری
  • دانلود پایان نامه هتل پنج ستاره +مطالعات+تمامی نقشه های
  • دانلود پروژه پایان نامه معماری با موضوع «هتل»
  • دانلود پایان نامه طراحی هتل ٣ ستاره در شهر مشهد
  • دانلود رساله هتل دانلود پروژه نقشه معماری هتل فاز 1 و 2
  • دانلود رایگان پلان های معماری هتل 4 طبقه دانلود نقشه معماری هتل

 

فصل نهم: اهداف طراحي عوامل مؤثر بر آن

9-1.اهداف طرح :

9-2.عوامل تاثیر گذار بر طراحی

9-2-1.اقلیم منطقه:

9-2-2.توپوگرافی

9-2-3.دید مسلط مسیردسترسی به هتل وبلعکس

شكل 8-10 هتل شرايتون آبان ديبارا

شكل 8 – 13 هتل شرايتون آبان ديبارا

شكل 8 – 13 هتل شرايتون آبان ديبارا

9-2-3.دید مسلط مسیردسترسی به هتل وبلعکس

شکل 8-14.پلان هتل شرایتون

آبان دیبارا (اینترنت)

شکل 8-15.سایت هتل شرایتون

آبان دیبارا (اینترنت)

شکل 8-16.هتل شرایتون

آبان دیبارا (اینترنت

شکل 9-1.سایت مجموعه (داشتن شیب ملایم)

شکل 9-2.موقعیت سایت (اینترنت)

جدول2-1. ابعاد اتاق‏هاى خواب

جدول 2-2.گونه‏شناسى هتل بر اساس نحوه

نحوه قرارگیری اتق خوابها

جدول 2-3.مساحتهاى لازم براى

اتاقهاى برگزارى مراسم و فعاليتها

جدول 5-1. رابطه تغییرات بارندگی

با ارتفاع (حوضه آبخیز روانسر)

جدول 5-2. دمای متوسط سالانه

در نقاط ارتفعاعی حوضه

جدول 5-3. دمای فصلی ایستگاه روانسر (75-1362)

جدول 6-1.مکان های لازم در هتل 3 ستاره

جدول 6-1.مکان های لازم در هتل 3 ستاره

جدول 6-2.اندازه انواع تختخواب

جدول 6-3.عرض اتقها

جدول 6-4. مساحتهای داخلی اتاق

جدول 6-5. ارتفاعات سقف

جدول 6-6. محوطه لابی بسته به نوع

جدول 6-7. شرایط میز پیشخوانهای معمولی

جدول 6-8 اختصاص فضا به احتیاجات دفتری

جدول 6-9 مساحت بخشهای اداری به متر مربع

جدول 6-10 عرض های راهروهای معمولی

جدول 6-11 تسهیلات خدمات توالت ها

جدول 6-12 لیست تجهیزات آشپزخانه اصلی

جدول 6-13 مساحت – آشپزخانه

جدول 6-14 نمونه مساحت رختشویخانه و خانه داری

جدول 6-14 تعداد سری ملحفه و حوله به ازای هر اتاق

جدول 7-1. دیاگرام حبابی فضاهای هتل

جدول 7-2. دیاگرام فضایی طبقات

جدول 7-3. دیاگرام فضاهای عمومی

شکل 7- 3.دیاگرام روابط فضاهای

رستوران و آشپزخانه

جدول 7-5. نمودار شماتیکی ازفضاهای جلسات وضیافت

جدول 7-6. دیاگرام روابط فضاهای کل

جدول 7-7. فضای حداقل میان میزها

جدول 7-8 7-9. استانداردهای پارکینگ

 

 >| دانلود نقشه اتوکد و پروژه معماری هتل 5 ستاره |<


برچسب‌ها: طراحی معماری هتل 5 ستاره, پلان و برش نما هتل, پایان نامه هتل, ریزفضاهای هتل, رساله هتل